แบะ! สวัสดีจ๋ะ ข้อเสนอแนวคิด หน้าแรก สระ เอ สระ อี สระ ไอ สระ โอ สระ ยู สระ วาย สระ เอิล เมื่ออยู่ท้ายคำศัพท์
พยัญชนะ    B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z
   20/October/2554 Sawasdee Krub

ข้อเสนอแนวคิด เพื่อการอ่าน
เทคนิคง่ายๆ ในการจำ และนำไปใช้
แนะแนวการฝึกภาษาอักฤษ แบบพื้นฐานเด็กๆ
ฝึกแปลความหมายในใจ
ประโยชน์ของการแบ่งทีละวลี หรือทีละช่วง
 

คำที่ใช้อักษรร่วมกัน ในการสะกดออกเสียง
คำศัพท์ ที่ออกเสียงเฉพาะ
ตัวอย่าง การอ่าน และสะกดคำ (สระ)
ปัญหาการสอบ ภาษาอังกฤษ
ฝึกอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ
การเิริ่มต้น และความเป็นมา์ของ การอ่านภาษาอังกฤษ

Download Sheet คู่มือสำหรับการอ่าน
 

เรียนภาษาจาก Clip Videoจ้า
มาฟังเสียงจากประโยคภาษาอังกฤษกัน
 

 
A = เ, แ, ะ, า, อ,อั,(เออ = เอิ-)
AE = เ, แ
AI = เ, ไ , เอีย
AIR = แอร์
AU = เอา
AO = อ, า, เ-อะ
AY = เ, ไ
AR = .ออ, เ, า, อั
ARE = แอร์
AW = อร
AH =
- AGE
= อิจ
- A - E =
-AL = เอิล
-ALK = -อค

 
E= เ, อิ, อี.
EA = เ , อี , เอีย
EAR = เออร์ , เอียร์
EAU = อิว , โ
EE = อี
EER = เอียร์.
EI = เ , ไ , อี
EO = อี
EOU = เอีย
EU = ยู
EY = อี , เ
EYE = าย , ไ
-ERI- = เอีอเรีย-
-ERI-
= แอร์
ER = เออะ
ERE = เอียร์
EW = อีว , อ
-E-E = อิ

 
I =   อิ , ไ
IA =  เอีย, (ไ-แ)
IAL =   เอิล
IAR =   เอีย
IE =   เอีย
IEWอิว
IEO =   เอียว
IO =   (ไ-โ), (ไ-ออ)
IER =   เอีย
- IGH =   ไอ *ไม่ออกเสียง gh*
- IGHT=   ไอท
IOUS =   เอียซ, อัซ
- ION =   อัน
IR =   เออะ
IRE =   ไอร์
IU =   เอีย
- I-E =   ไ
- ISM =   อิส-ซึม

-ALK =   -อค

 
O = อั, โ, ออ
OA=
OAR= ออร์
OE = โ, อั, อี
OI= -อย
OU = อู, เ-า, อั
OUR = อัวร์, โ-ร์, เ-าร์
OUGH = อัฟ, -อฟ, อู ,เ-า,โ*บางคำไม่ออกเสียง gh*
OO = อู, อั
OOR = อัว,โ
OY = -อย
OW ไอว์, เ-า
OR = -อร์, เออ
ORE = ออ, โ-ร์
- O-E = โ, อั,
-OLD
= โอลด

 
U= อิว, อั
UA= อัว, อาว
UAR =
UE= อู ,อิว
UR= เ-อร์
URE= ยูร, อัว, เออร์
UI = อู ,อิ
UY =
-UNCT= (อัง-ท), (อัง-ช)
-U-E
= อู

 
Y =ไ, อิ
YO = เอียว
เปรียบเทรียบการสะกด (อ่าน) ภาษาอังกฤษ กับกาษาไทย  
ู   เมื่อคุณจำต้องสะกดคำ(อ่าน)ประโยค คำศัพภาษาอังกฤษ How do you do? คุณจะสะกด(อ่าน)อย่างไร
1.แบบดั้งเดิมที่ สะกด(อ่าน)คำ แบบการผสมอักษรเข้าด้วยกัน แล้วอ่านออกเสียงเป็นคำ ที่เหมือนการบอกเบอร์โทรนี้เป็นของใคร
How do you do
สระกด (อ่าน)คำ แบบผสมอักษร
"เอช โอ ดับบิว"
"ดี โอ"
"วาย โอ ยู"
"ดี โอ "
เหมือนบอกเบอร์โ์ทร
"11 15 23"
"4 15"
"25 15 21"
"4 15"
อ่านออกเสียง เป็นคำ
"เฮา"
"ดู"
"ยู"
"ดู"

2.แบบที่ใช้พื้นฐานจากภาษาไทย จะเ็ห็นว่า ไม่ต่างจากการสะกด (อ่าน) ภาษาไทย ที่แตกต่างกัน แค่รูปแบบตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น
H ow d o y ou d o  
  ฮอ +เอา ดอ +อู ยอ +อู ดอ +อู  
                   

  ก่อนที่จะอ่านภาษาไทยให้ได้นั้น จะเริ่มจากการสอนให้สะกดคำให้ได้ก่อน
เช่น คำว่า ศึกษา
  โดยเริ่มจากการสอนให้รู้
อักษร
ออกเสียงว่า
สอ
อักษร อึ
ออกเสียงว่า
อึ
อักษร
ออกเสียงว่า
กอ
อักษร
ออกเสียงว่า
สอ
อักษร
ออกเสียงว่า
อา
   แล้วจึงเริ่มสอนให้สะกดออกเสียงคำ สอ+อึ+กอ  สอ+อา
  แต่การเรียนภาษาอังกฤษในบ้านเรา จะสอนการอ่านจาก วีธีการจำการผสมอักษรตัวเข้าด้วยกัน ที่ไม่ใช้เป็นการสะกดคำ
เช่น คำว่า LEARN
   ก็สอนให้สะกดว่า L E A R N หรือเป็นการสะกดออกเสียงเป็นแบบนี้ คือ
( L แอล+ E อี +A เอ+R อาร์ +N เอ็น) และให้อ่านออกเสียงว่า (เลิร์น) ทั้งๆที่ สะกดอย่างไรก็ออกเป็นเสียงเป็นคำว่า (เลิร์น) ไม่ได้ซักที่ เปรียบได้กับคำว่า (เสียง) ที่เราคนไทยจะต้องสระกดตามแบบนี้ (สอ+เอีย+งอ) และจะไม่สะกดผิดไปจากนี้ ตามแบบภาษาอังกฤษมาเป็น (เอ+สอ+อี+ยอ+งอ) และให้ออกเสียงว่า "เสียง"

   แต่ถ้าเรานำความสามารถในการสะกดภาษาไทยที่เราคนไทยมีอยู่แล้วมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ เราก็สามารถที่สะกดคำภาษาอังกฤษไ้้ด้
ตัวอย่าง คำว่า LEARN
  โดยเริ่มจากการเห็นคำว่า LEARN เป็นแค่รูปแบบอักษรที่ต่างจาก อักษรไทย แต่การสะกดยังคงเดิม
อักษร L
ออกเสียงว่า
ลอ
อักษร EAR
ออกเสียงว่า
เออร์
อักษร N
ออกเสียงว่า
นอ
แค่นี้เราการสามารถที่จะ้สะกดออกเสียงคำว่า ลอ+เออร์+นอ ได้แล้ว

 
A
ตรงกับสระ
เ, แ, ะ, า, อ,อั ,(เออ = เอิ-), อิ
ตัวอย่าง
cab
( ค็บ )
n.รถรับจ้าง, ท้ายรถจักรส่วนที่มีประทุน,
fabled
( ฟ-เบลิด )
adj.ซึ่งมีอยู่ในนิทาน, โกหก
harass
( ฮ-แรซ- )
n.ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้ลำบากใจ, รบกวน
Mach
( มัค )
n.Mach number n.หน่วยมัค หน่วยวัดความเร็ว ของจรวดและเครื่องบิน
call
( คล )
n. vi. vt. 1. ร้อง, ร้องขอ, ร้องเรียก, เรียกว่า
merchant
( เมอ-เชินท )
n. adj.พ่อค้า, ผู้ที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเอาเงิน
preface
( เพรฟ-ซ )
คำนำ, อารัมภบท, บทนำ, เริ่ม, แนะนำ
     
   

 
UA
ตรงกับสระ
อัว, อาว, ว, แ*, วอ*, เว*, (อิว-เอ), ยว- ,เอือ, (*) คำเฉพาะ
ตัวอย่าง
Hua - Hin
( หัวหิน )
 
guano
( กาวโน )
ขี้ค้างคาว,ปลาเน่า
Luang Prabang
( หลงพระบาง ) 
หลวงพระบาง
mutually
(มยูชลลิ ) 
ทั้งสองฝ่าย
*suave
( ซ-วอฝ )
(กิริยา, คำพูด, สุรา)อ่อนโยน, ละมุนละไม, กลมกล่อม, ดับพิษ, เย็น
*suasion
( ซ-เว-ฉัน )
การปลอบโยน, ประเล้าประโลม
january
(แจน-ยัวริ )
มกราคม
guaranty
( ก-แร็นทิ )
คำรับรอง, เครื่องรับประกัน, ของที่ให้เป็นประกัน, ให้ประกัน, รับรอง
punctuation
(พัง ชัว-เอชัน )
เครื่องหมายวรรคตอน
manual
(แมน-ยวล )
หนังสือคู่มือ, คู่มือ, ซึ่งใช้มือทำ
ruang
( เรือง )
เรื่องราว
 
   

 
IO
ตรงกับสระ
(ไอ- โ), (ไอ-ออ-), (อิ-ออ-), เออะ, (อิโอ หรือ โ)
 
ตัวอย่าง
 
ionize
( อ็อนไนส )
ี ทำให้เป็นละออง, เป็นละออง
kiosk
( คิ-ออซค )
ร้างเล็ก, ตู้โทรศัพท์, เรือนกลมกลางสนาม
Niobe
( บิ)
เทพธิดาไน-โอะบิ ในนิยายกรีกซึ่งร้อง ไห้โศกเคร้าถึงบุตร ไม่ว่าง เว้น, ผู้หญิงเจ้าทุกข์
biography
( ไัออก-ระฟิ )
ประวัติบุคคล, การเขียนหนังสือเล่าประวัติบุคคล
biography
( ไัออกเกร็อฟิ )
ประวัติบุคคล, การเขียนหนังสือเล่าประวัติบุคคล
seniority
( ซิน เยอะริทีิ )
ความเป็นผู้มีอาวุโส
onion
( อัน เยิน )
หัวหอม, หัวหอมใหญ่, หัวหอมฝรั่ง.
  ratio
( เร ชิโอ / เร โช )
อัตราส่วน, สัดส่วน, ความสัมพันธ์ระหว่างสองจำนวน.
     
   

 
-LE = เอิล *เมื่ออยู่ท้ายคำ*

การเทียบเคียง พยัญชนะภาษาอังกฤษ กับพยัญชนะภาษาไทย  
B
ตรงกับพยัญชนะ
C
ตรงกับพยัญชนะ
ค, ซ, ซ,
D
ตรงกับพยัญชนะ
F
ตรงกับพยัญชนะ
ฟ, ฝ
G
ตรงกับพยัญชนะ
จ, ย, ก
H
ตรงกับพยัญชนะ
J
ตรงกับพยัญชนะ
จ, ย, ช
K
ตรงกับพยัญชนะ
ค, ก
L
ตรงกับพยัญชนะ
M
ตรงกับพยัญชนะ
N
ตรงกับพยัญชนะ
P
ตรงกับพยัญชนะ
พ, ป, ผ
Q
ตรงกับพยัญชนะ
(ผสมกับU) QU = คว
R
ตรงกับพยัญชนะ
S
ตรงกับพยัญชนะ
ส, ซ
T
ตรงกับพยัญชนะ
ต, ท, ถ
V
ตรงกับพยัญชนะ
W
ตรงกับพยัญชนะ
X
ตรงกับพยัญชนะ
ก, ช
Y
ตรงกับพยัญชนะ
Z
ตรงกับพยัญชนะ
ตัวกล้ำ และ ตัวผสม
BL
=
บล
CL,CR,CH,CK,CE
=
ค, ซ, คล, คร, ช
DGE
=
FL
=
ฟล
GN,GHT,GUE,GE,GH
=
ท, น, ก, จ, ฟ
KN,KH,KL,KW,KR
=
น, ค, คล, คร, คว
LK,LD
=
ลค, ด
NG, ND, NK,NT
=
งค, นท, ง
PH,PS,PT
=
ฟ,ท,ซ
QU
=
คว
SS,ST,SK,SW,SC
=
ซ, ส, สง, สค
TH,TW,TUA,TION
=
ท, ช, ด
VE
=
ฟว
WH,WR
=
ท, ร
ฝึกการอ่านจากคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ
more    
Link
www.sivava.com    | detail
  Shopping Willem EPROM Programmer
www.mpu51.com    | detail   Willem EPROM Programmer
www.gunto.info    | detail   Shopping Store


Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.